Logo Čistímauto

ČistímAuto.com je mobilní čištění vozidel

Interiéru vašeho auta vrátíme původní lesk a přidáme vůni

Přijedeme za vámi z Prahy. Za hodinu bude váš vůz jako nový

Jak probíhá mobilní čištění vozu

Přijedeme za vámi kamkoli, kde je to jen možné. Přijedeme a vůz vám uvnitř perfektně vyčistíme

prijedeme za vámi

Dorazíme za vámi

Přijedeme k vám. Předáte nám klíče od vozu, podepíšeme smlouvu

vycistime vuz

Vyčístíme vůz

Pustíme do čištění. Můžete zatím zajít na nákup, do kina nebo si zacvičit ve fitku

dame vam vedet

Dáme vám vědět

Po vyčištění auta vás budeme informovat přes
telefon / sms / messenger / instagram / facebook

predame vuz

Předáme vůz

Předáme vám klíče. Auto si zkontrolujete, a pak ve svém vyvoněném voze odjedete

Svěřte nám bez starostí vůz tak, jak je

Auto by mělo být prázdné. Pokud není, vaše věci odložíme do igelitového sáčku.
Po vyčištění vozu sáček necháme v zavazadlovém prostoru.

Chcete vrátit věci na své místo? Řekněte si...

cisteni interieru vozu

O mně

Jmenuji se Sergio.

Potřeboval jsem koupit vysavač do domácnosti. Všimnul jsem si totiž velkého fleku na mém krásném gauči. Rozhodl jsem se pro tepovací vysavač a pořídil nějakou levnou klasiku. Po vyčištění gauče se mi strašně líbila změna. Vyčištěný flek byl čistší, než zbytek gauče!

Nakonec jsem vytepoval celý gauč, a ta změna byla obrovská! Napadlo mě, že by takhle mohly vyniknout sedačky v autě. Ještě ten den jsem to šel zkusit. Sedačky zářily jako nikdy před tím, a už jsem se nestyděl, když ke mně někdo nastupoval do auta.

Tím začalo čištění interiérů vozů. Časem jsem kupoval lepší a lepší vysavače, zkoušel všelijaké přípravky na plasty, kůži, všechny možný látky, co jsou v autech.

Šťastně pak do voňavého auta nastupují, když se jim to všechno blýská. :)

sergio babinec

"Čištění aut jsem se začal věnovat kvůli pořádnému fleku na mém gauči doma."

Sergio Babinec

Ceník

Kolik a za co platíte?

čištění koberce pod nohama
čištění koberečků (i gumových)
vyluxování nečistot ze sedaček
čištění zavazadlového prostoru
ošetření vnitřních plastů
ošetření interiéru
vyčištění skel

899 Kč

+ doprava 5 Kč/km (po Praze zdarma)


Tohle by se vám mohlo hodit navíc

+ ošetření kožených částí jen za 199 Kč
+ čistění dodávky nebo SUV za 299 Kč
+ tepování od 699 Kč

Předtím

auto pred vycistenim

Potom

auto po vycisteni

Sledujte nás na Instagramu

Kontakt

Zavolejte nám +420 737 430 334
Napište na info@cistimauto.com

Provozovatel: Sergio Babinec, 5. května 794/56, 140 00 Praha - Nusle, IČ: 05890578, nejsem plátce DPH
Ochrana osobních údajůSmlouva o poskytnutí služby

© 2021 Cistimauto.com

Powered by Webevize ● Design David z Webevize

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je podnikatel Sergio Babinec, 5. května 794/56, 140 00 Praha - Nusle, IČ: 05890578, neplátce DPH (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Sergio Babinec, 5. května 794/56, 140 00 Praha - Nusle, email: sergio.babinec@cistimauto.com, telefonní spojení:
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Vertex9 LLC, se sídlem 4322 HARDING PIKE STE 417 PMB 74, NASHVILLE, TN 37205-2664, USA, IČO: 000745044.
5. Objednávkou se rozumí jakýkoliv webový formulář, ve kterém návštěvník webových stránek zadává své osobní údaje. (například: kontaktní formulář, rezervace pobytu a/nebo případná objednávka ve smyslu zákonném)

I. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webových stránek www.domena.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě:
(a) jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu a dostupnost a odolnost systémů;
(b) jsme schopni obnovit dostupnost osobních údajů v případě incidentu;
(c) máme nastavený proces pravidelného testování mechanismů a opatření, které mají na starost monitoring a zabezpečení zpracování;
(d) všechny naše weby běží na šifrovaném protokolu https;
(e) všichni administrátoři se do systémů hlásí prostřednictvím dvoufázového ověření;
(f) systémy, ve kterých jsou ukládány osobní údaje, jsou zabezpečeny VPN (Virtual Private Network), tudíž do nich nemá přístup nikdo bez naší autorizace;
(g) počítače všech vývojářů jsou šifrovány;
(h) ochrana přihlašovacích formulářů proti brute force útokům;
(i) jsou logovány všechny přístupy ke klientským datům, a to nejen z pohledu uživatelů, ale i z pohledu administrátorů;
(j) redundantní serverová infrastruktura, která zajišťuje, že v případě poruchy stroje převezme její práci jiný stroj a zabezpečí tak nepřerušený chod aplikace;
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28. 11. 2019.

Smlouva o poskytnutí služby

Smlouva o poskytnutí služby (čištění vozidla) dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

I. Úvodní ustanovení
Zhotovitel:
Sergio Babinec, IČ: 05890578, se sídlem 5. května 794/56, Praha 4, e-mail: sergio@cistimauto.com, telefon: 737 430 334

Objednatel: (údaje o Objednateli) je provozovatelem vozidla:
Tovární značka:
Model:
Reg. značka:
(dále jen „Vozidlo“)

II. Předmět smlouvy, místo plnění
Předmětem této smlouvy je čištění Vozidla v rozsahu:
□ interiér Vozidla
□ exteriér Vozidla
Místo plnění:
Cena v Kč:
Cena bude uhrazena v hotovosti po ukončení čištění vozidla jeho předání zpět Objednateli.

III. Čas plnění
Čištění Vozidla proběhne:
od ... hod
od ... hod
Vozidlo bude předáno na základě předávacího protokolu, jež je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Dále bude Zhotovitelem vyhotovena fotodokumentace, příp. videodokumentace, zachycující stav Vozidla v době předání, kdy tato dokumentace bude uložena u Zhotovitele.

IV. Vrácení Vozidla po vyčištění
Objednatel převezme Vozidlo po dokončení čištění.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí vyčištěného Vozidla pro ojedinělé drobné nedodělky čištění. Odmítne-li Objednatel bez vážného důvodu vyčištěné Vozidlo převzít či se k předání a převzetí vyčištěného Vozidla bez vážného důvodu nedostaví, má se za to, že vyčištěné Vozidlo bylo předáno v den a hodinu, kdy Objednatel bez vážného důvodu vyčištěné vozidlo nepřevzal či se k předání a převzetí vyčištěného vozidla bez vážného důvodu nedostavil.
Pokud Objednatel odmítne převzetí vyčištěného Vozidla vzhledem k počtu a charakteru nedodělků, musí jej Zhotovitel po odstranění těchto nedodělků k přejímce znovu vyzvat.
Nedodělkem se rozumí zejména nedokončená práce oproti požadavkům Objednatele.
O předání vyčištěného Vozidla bude sepsán záznam do předávacího protokolu s tím, že bude Zhotovitelem vyhotovena fotodokumentace, příp. videodokumentace, zachycující stav Vozidla v době předání, kdy tato dokumentace bude uložena u Zhotovitele. Součástí záznamu o vrácení Vozidla bude uvedení i veškerých poškození Vozidla, která jsou nad rámec záznamů z převzetí Vozidla Zhotovitelem. Objednatel je povinen vytknout k okamžiku vrácení Vozidla veškerá poškození Vozidla. K pozdějšímu vytknutí poškození Vozidla se nepřihlíží.
K převzetí Vozidla bude Objednatel vyzván telefonicky. Nedostaví-li se k převzetí do 60 minut od okamžiku, kdy byl k převzetí vyzván a nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak, považuje Vozidlo uplynutím 60 minut od uskutečnění výzvy k převzetí za řádně předané. V takovém případě poskytovatel Vozidlo uzamkne a klíčky uschová. O tomto postupu Zhotovitel informuje Objednatele společně s oznámením, kde jsou klíčky uloženy.

V. Práva a povinnosti
V případě, že Objednatel odmítne podepsat předávací protokol před zahájením čištění Vozidla, Zhotovitel není povinen provést čištění Vozidla a tato smlouva tímto odmítnutím bez dalšího zaniká.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost tak, aby Zhotovitel byl schopen splnit povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k a do Vozidla po dobu nezbytnou k jeho vyčištění. Objednatel v této souvislosti bere na vědomí, že umytí jednoho Vozidla trvá 30 – 200 minut v závislosti na míře znečištění Vozidla, velikosti Vozidla a typu služby.
V případě, že Objednatel neumožní Zhotoviteli přístup k Vozidlu, či svým jednáním omezí přístup Zhotovitele k Vozidlu, není Zhotovitel odpovědný za nedostatečné umytí Vozidla. V takovém případě má nárok na plnou ujednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu hlásit Objednateli jakékoli poškození Vozidla, ke kterému došlo v průběhu od předání Vozidla Zhotoviteli do vrácení Vozidla Objednateli, a to i v případě, že k takovému poškození došlo jednáním třetí osoby. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují si navzájem poskytnout součinnost při likvidaci pojistné události a/nebo orgánům činným v trestním řízení.
Zhotovitel se zavazuje vrátit Vozidlo Objednateli bez zbytečného odkladu po jeho vyčištění.

VI. Odstoupení od smlouvy u distančních smluv
Úprava tohoto článku se užije pouze v případě, že je Objednatel spotřebitelem.
Pokud není tato smlouva uzavřena v obchodních prostorách Zhotovitele, má Objednatel právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od této smlouvy musí být Zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy poté co Zhotovitel provedl vyčištění Vozidla na základě výslovné žádosti Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy, nemá objednatel právo na vrácení zaplacené ceny, případně má povinnost cenu zaplatit. V případě, že Vozidlo bylo umyto pouze částečně, má Zhotovitel nárok na poměrnou odměnu.
Objednatel výslovně požaduje a souhlasí s tím, aby Zhotovitel začal plnit své povinnosti dle této smlouvy ihned po uzavření této smlouvy, a to tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.
Pokud bude mít Objednatel za to, že Zhotovitel svou činností dle této smlouvy porušil některé z práv Objednatele jako spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat podnět České obchodní inspekci.
Objednatel prohlašuje, že mu byly ze strany Zhotovitele v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy sděleny údaje dle ust. § 1811 OZ, a to zejména identifikace Zhotovitele a jeho kontaktní údaje, údaje o činnostech Zhotovitele, k nimž se Zhotovitel touto smlouvou zavázal, výše ceny, její splatnost, způsob uhrazení ceny a údaje o případných dalších nákladech spojených se činností Zhotovitele dle této smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů
Objednatel tímto bere na vědomí, že Zhotovitel jako správce osobních údajů za účelem plnění této smlouvy zpracovává osobní údaje Objednatele, a to v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zhotovitel zajišťuje ochranu těchto údajů před zneužitím a jejich únikem neoprávněným subjektům.
Právním základ pro zpracování osobních údajů je plnění smluvní povinnosti dle této smlouvy.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Práva Objednatele:
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Objednatel má právo od Zhotovitele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Objednatel má také právo, aby Zhotovitel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Objednatel právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Zhotovitele zlikvidovat osobní údaje, které o Objednateli zpracovává, avšak pokud jsou splněny určité podmínky a Objednatel o to požádá.
Právo na omezení znamená, že Objednatel má právo, aby Zhotovitel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Zhotovitele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Objednatel právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává Objednateli možnost získat osobní údaje, které Zhotoviteli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Upozornění:
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Objednatele jsou zpracovávány ze zákonného či smluvního důvodu, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude Objednatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném Zhotovitelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečná ujednání
Veškeré ceny uváděné v této smlouvě jsou ceny včetně DPH.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Povinnost jedné smluvní strany doručit písemnost druhé smluvní straně je splněna, jakmile druhá smluvní strana písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena odesílající straně jako nedoručitelná a druhá smluvní strana svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařila. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže druhá smluvní strana přijetí písemnosti odmítne.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své vůle, svobodně a vážně a srozumitelně, aniž by jednaly v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich a na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1 – předávací protokol
V (místo) dne (aktualní datum)

predavaci protokol
Logo Čistímauto

ČistímAuto.com je mobilní čištění vozidel

Interiéru vašeho auta vrátíme původní lesk a přidáme vůni

Přijedeme za vámi z Prahy. Za hodinu bude váš vůz jako nový